Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home ContactARCHIEF 2016• 8 JANUARI 2017 OPEN DAG OFFICIERSMESS KRANENBURG

De MESS op het Kranenburg Kazerneterrein werd op 19 juni 1950 geopend als officiersmess, een eet- en ontspanningsgelegenheid die ter beschikking stond van de officieren van het hele garnizoen. Met het vertrek van het garnizoen raakte het pand als officiersmess buiten gebruik.

In 2015 besloot de gemeente de officiersmess op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.


Stichting Underground wil in de loop van 2017 een expositie opzetten over de geschiedenis van deze kazerne/ van het Kranenburgkamp. Wie heeft er verhalen, foto’s of materialen? Info@herderewich.nl (191216)

• NIEUW REDACTIELID

Vanaf 2017 zal Lex Schuijl de redactie van het Vittepraetje versterken.

We zijn blij met zijn aanbod en zien uit naar een mooie samenwerking. (191216)• VITTEPRAETJE

Het decembernummer van het Vittepraetje is verschenen. Lees verder (191216)

• PUNTER GELICHT

Op 16 november is het archeologisch onderzoek bij de Vischpoort afgerond. De laatste drie dagen is de punter, waarvan bekend is, dat hij er lag, plank voor plank omhoog gehaald. De punter gaat voor onderzoek naar het laboratorium in Nijmegen. (171116)


• 9 NOVEMBER OUWE FOTO’S KIEK’N IN HIERDEN

In het Dorpshuis heeft de werkgroep Hierden een avond georganiseerd met foto’s van Hierden en Hierdenaren.

Het gaat om foto’s van de tijd vóór de oorlog, 1900 tot 1940; onze (over) grootouders en hun bijzondere plekjes. (021116)

• ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN, DE LAGE BRUGGEPOORT

De eerste dag van het archeologisch onderzoek leverde al een aardig resultaat. Drie palen van de steiger bij de Vischpoort zijn ontdekt en er zijn verschillende kleine vondsten, zoals scherven, kettinkje, scharnier en enkele munten. (261016)

• “JUBILEUM CONCERT OVERSTROMINGEN”

Na de steenlegging ter herinnering aan en het plaatsen van een beeldscherm over de watersnoodramp die in 1916 plaatsvond geeft de Stedelijke Harmonie een jubileumconcert waarin zij ons meeneemt die angstige nacht van 13 op 14 januari 1916.

Dit concert vindt plaats op 5 november in het Stadstheater. Zie stedelijke-harmonie.nl (241016)

• START OPGRAVINGEN HAVENBRUG BIJ DE VISCHPOORT

Maandag 25 oktober start het Archeologisch onderzoeksbureau Econsultancy het bodemonderzoek voor de Vischpoort, voordat de werkzaamheden voor het Waterfront beginnen. De gemeente heeft hier zes weken voor uitgetrokken. Leden van onze werkgroep archeologie zullen samen met leden van de werkgroep archeologie Ermelo helpen bij het afsteken van profielen, het wassen van de vondsten en zoeken naar bodemschatten onder leiding van Sander Diependaal en Maarten Wispelwey. (241016)

• WERKGROEP TWEEDE WERELDOORLOG

Onlangs kwamen geïnteresseerden in de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk weer bij elkaar. Opnieuw werd kennis uitgewisseld, werden er verhalen verteld en mededelingen en contacten gelegd. Langzaam maar zeker begint zich een enthousiaste groep vrijwilligers te vormen die met elkaar gebeurtenissen uit die periode willen vastleggen en kennis daarover willen delen. Donderdag 19 januari 2017 is er een eerste presentatie, waar ook niet leden van de werkgroep welkom zijn. (241016)

• HET VOORMALIG STADHUIS

Het college van B&W heeft ook het bestuur van De Historische Vereniging op de hoogte gesteld van de staat van onderhoud van het Oude Raadhuis. Tijdens een commissievergadering van de commissie samenleving kregen de raadsleden dezelfde informatie.

Het gebouw moet verbouwd worden, maar hoever gaat die verbouwing? Wat is noodzakelijk, wat willen we?

Daarover gaat het volgende erfgoedcafé (150916)

• STATION HARDERWIJK

Het nieuwe station is vrijdag 16 september geopend. Het oude station wordt afgebroken. Als herinnering aan de oude stationsgebouwen heeft de gemeente een boekje laten samenstellen over de 150 jaar stationsgebouwen in Harderwijk. Dit is hier te downloaden. Een papieren versie is bij ons op te vragen voor € 2,50: nr. 14 … (150916)

• OPEN DAGEN

Tijdens de vier open middagen is de Vischpoort wisselend bezocht. Elke middag waren er geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vischpoort en werden er soms interessante gesprekken gevoerd. Tijdens de monumentendagen waren er zaterdag plm. 300 bezoekers en zondag 150. (150916)

• HET SEPTEMBERNUMMER VAN HET VITTEPRAETJE IS VERSCHENEN Lees verder. (150916)

• DE KRONIEK 2015 IS VERSCHENEN

Wie een exemplaar wil ontvangen, kan deze opvragen bij de Leen Karssen. Niet leden betalen € 5,00. Leden ontvangen hem gratis.

Ook is hij te downloaden (190716)

• RUIM 35 ACTIEVE LEDEN (VRIJWILLIGERS) ONTMOETTEN ELKAAR, VRIJDAG 3 JUNI J.L.,
TIJDENS EEN BARBECUE IN EN RONDOM DE VISCHPOORT

                 

• HELP ONS DE VISCHPOORT OPEN TE STELLEN VOOR TOERISTEN

Voorlopig wil Herderewich De Vischpoort vier woensdagmiddagen openstellen: 13, 20 en 27 juli en 3 augustus. Wie helpt ons?

Op 30 mei is er in de Vischpoort een informatie uurtje, waar we iets over de Vischpoort zullen vertellen en waarop we aangeven wat er verwacht wordt. (230516)

• DE CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART VAN HARDERWIJK

Op 17 mei verraste Adriaan Haartsen ons met bijzonder mooie plekjes in Harderwijk die van cultuurhistorische waarde zijn.

O ja, we kennen er meerdere, maar toch ... In zijn onderzoeksrapport heeft hij ruim 1000 objecten, gebouwen en landschapselementen beschreven en gewaardeerd. Zie harderwijk.nl/vrijetijd/cultuurhistorie.

U vindt onderaan die pagina meerdere links naar de pdf-bestanden waar de lijsten te vinden zijn. (230516)

• 7 MEI VERZORGDEN DE NORBERTIJNEN EEN INFORMATIEVE WANDELING OP LANDGOED DE ESSENBURGH

Het was een interessante morgen, waar we hoorden over het leven van de Norbertijnen en genoten van een informatieve wandeling over het landgoed. (090516)

                 

• BOEKENMARKT OP KONINGSDAG, 27 APRIL

Wilt u nog boeken verkopen op onze boekenmarkt, neem dan contact op met Leen Karssen doorlink naar Leen) Wilt u boeken kopen, kom dan naar de Vischpoort op 27 april. Ook als u geen boeken wilt kopen, bent u van harte welkom in de Vischpoort. (140416)

• SOMMIGE STEDEN ZIJN MEER UNIEK DAN ANDERE

Op 5 april hield de provinciale afdeling van Kerk en Israël een bijeenkomst in Harderwijk. Om de gasten iets over Harderwijk te vertellen, vertoonde Tjitte Dijkstra een prachtig filmpje. Het duurt maar 4,5 minuten. (140416)

• ARTIKEL IN HET VITTEPRAETJE OVER DE LOCATIE VAN HET ST. NICOLAASKERKHOF, SELHORST EN DE ST. NICOLAASKERK

In het Vittepraetje van december 2015 en maart 2016 verschijnt in twee delen een speurtocht naar de locatie van het St. Nicolaaskerkhof, de zetelhof Selhorst en St. Nicolaaskerk. De onderliggende onderzoekgegevens staan hier.

De voetnootnummers in de artikelen verwijzen naar de volgnummers van dit bestand. U kunt de speurtocht kritisch volgen. (170316)

• HET VITTEPRAETJE IN EEN NIEUW JASJE

De leden krijgen deze week een vernieuwd Vittepraetje in de brievenbus, nieuw maar wel vertrouwd, met de mooie Vischpoort op de voorkant. Het blad is groter van formaat, heeft kleurenfoto’s, is overzichtelijker en volgens de voorzitter toekomstgericht.

Het bestuur verneemt graag de reacties van de leden. Het blad is te koop voor € 3,95. lees verder (170316)

• REACTIE OP BRIEF OVER DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN EN OPROEP AAN HARDERWIJKERS

Naar aanleiding van de brief heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van Herderewich en het projectbureau Waterfront. Het projectbureau laat weten dat ze wel degelijk aandacht heeft voor de ondergrondse monumenten. De directie heeft wel beterschap beloofd: Het boren had niet zo rigoureus mogen gebeuren. Inmiddels wordt er daadwerkelijk gezocht naar een alternatief voor het aanleggen van de leidingen bij “Het Bargje”. Er wordt/is gekeken of de muren gespaard kunnen blijven.

We weten en beseffen dat er vele belanghebbers zijn, de economische is bijvoorbeeld een grote belanghebber. Een wakend oog van het bestuur van Herderewich en haar leden en alle Harderwijkers blijft noodzakelijk. (170316)

• “BOOR MAAKT EINDE AAN ERFGOED” STOND IN DE STENTOR VAN ZATERDAG 6 FEBRUARI

Deze mededeling boort door de ziel van Herderewich. Het bestuur heeft de gemeente in een brief gevraagd om toelichting op de gang van zaken en de gemeente dringend verzocht meer waarde te hechten aan het archeologisch erfgoed. lees de brief (140216)

• 1566 HAGEPREKEN, BEELDENSTORM EN BLOEDRAAD, 450 JAAR GELEDEN

1 maart komt Sander Wassing vertellen over de beeldenstorm in Harderwijk en alle gevolgen van dien.

Sander is een boeiend verteller en weet veel van de Harderwijkse gebeurtenissen in die periode. (050216)

• HET TWEEDE STATIONSGEBOUW WORDT GESCHIEDENIS

Dit jaar wordt het uit 1983 daterende stationsgebouw afgebroken. Als afscheid en documentatie heeft het College van de gemeente een album laten samenstellen waarin foto's en beschrijvingen van het stationsgebouw zijn vastgelegd.

En waarin ook kort de geschiedenis beschreven is van het 120 jaar oude stationsgebouw dat in 1865 neergezet is, maar in 1983 plaats moest maken voor “De rode hoed”. Het album is aan Herderewich aangeboden. Het is hier te downloaden.

Of het is voor € 2,50 excl. verzendkosten te bestellen bij Leen Karssen (050216)

• BOEKENMARKT EN PRESENTATIE “HARDERWIJKSE KUNST DIGITAAL TOEGANKELIJK”, DOOR JEAN VERMEULEN tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2016. Wilt u nog boeken over Harderwijk verkopen op onze boekenmarkt, neem dan contact op met Leen Karssen. (050216)

• WATERSNOODWANDELING

Karel Uittien heeft aan de hand van het album een watersnoodwandeling gemaakt, het is een stadswandeling langs de plaatsen die toen onder water gestaan hebben. Voor de beschrijving en de plattegrond, klik hier. De plattegrond is ook af te halen bij het Stadsmuseum of te bestellen bij Leen Karssen op het emailadres: bibliotheek@herderewich.nl (180116)

• DE STEEN IS ONTHULD

Op 14 januari onthulde wethouder Gert Jan van Noort de vloedsteen, die herinnert aan de watersnoodramp 1916, aangeboden door Herderewich. Twee Harderwijker dichters, Theo Bakker (vertrekkende stadsdichter) en Wietse Hummel (aankomende stadsdichter) hebben een gedicht geschreven over de ramp. Lees meer (180116)