Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• LIDMAATSCHAP

Word lid van Herderewich en betaal minimaal € 19,50 per jaar. Graag het lidmaatschapsgeld voldoen voor 1 mei van het lopende jaar. Onze IBAN is NL93 INGB 0003 0361 92 t.n.v. Vereniging Herderewich in Harderwijk, onder vermelding van uw postcode, huisnummer en het jaar.

Ja, ik ben trots op Harderwijk en wil graag een bijdrage leveren aan het behoud

en vergroten van de kennis van haar geschiedenis.


Ik word daarom graag lid van Historische Vereniging Herderewich


“Ik geef graag een lidmaatschap cadeau”


  • Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar.
  • Een lidmaatschap is persoonlijk, een tweede lid in het gezin betaalt € 10,00 tenzij dat lid ook een Vittepraetje wil ontvangen.
  • Leden ontvangen 4 x per jaar het Vittepraetje. Als iemand zich halverwege het jaar aanmeldt ontvangt hij/zij ook de eerder verschenen Vittepraetjes van dat jaar.
  • Opzeggen kan voor 1 december voorafgaand aan het volgende jaar.
  • Leden die niet in Harderwijk of Ermelo wonen en het Vittepraetje per post willen ontvangen betalen voor de portokosten € 15,00 per jaar.
  • Wanneer iemand zich na 1 juli aanmeldt, betaalt hij € 10,00 voor het lopende jaar. Na 1 december gaat het lidmaatschap het volgende jaar in.
  • Leden ontvangen nieuwsberichten binnen de kaders van de doelstelling van de vereniging via een digitale nieuwsbrief.


Een keer per jaar, in het voorjaar, houdt de vereniging een ledenvergadering.


Leden kunnen voor een voordelig tarief gebruik maken van de Vischpoort, zie pagina vereniging.Bezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

IBAN:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl

of T: (0341) 42 68 47

van secretaris John Wetzels